Privacyverklaring Mondzorg Drenthe

Versie: 1.0

Datum: 18-05-2018


Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Mondzorg Drenthe (MD). In deze verklaring verschaft MD informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen. MD gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MD verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, tandheelkundige diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door u aan te melden als patiënt geeft u toestemming aan MD om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan MD verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

MD, gevestigd aan Eursingerweg 12 gevestigd te Beilen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1157668 1is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel? 

Al uw gegevens worden verwerkt binnen een gesloten softwareprogramma (exquise) dat wij hanteren binnen onze organisatie.

De belangrijkste bron waarin wij gegevens verzamelen is uiteraard uw dossier. Hierin verzamelen wij de volgende gegevens.

Patiëntendossier:

 • Authenticatienummers
 • Personalia
  o Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
  o Geslacht
  o Geboortedatum
  o Geboorteplaats
  o Burgerservicenummer
  o Verzekering gegevens
 • Locatiegegevens
  o Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens
 • Behandelgegevens

Websites, en systeem

Bezoekers

 • Ip-adres
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

Verzameldoelen

De gegevens in het patiëntendossier worden verzameld om u optimale zorg te kunnen verlenen. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om u de benodigde zorg te kunnen verlenen.

Binnen de website en/of het systeem van MD worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan MD de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat MD bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens u aan MD is een wettelijke en noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met MD te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met MD aan te gaan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

In principe bewaren wij uw gegevens 20 jaar (digitale gegevens onbeperkt opvraagbaar).
Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun dossier te verwijderen of de gegevens binnen het dossier te wijzigen.

MD kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van MD verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat MD bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • Medische specialisten ziekenhuis
  o Toegang tot Medische en persoonsgegevens
 • Huisartsen
  o Toegang tot Medische en persoonsgegevens
 • ICT (Andante Asyst)
  o Toegang tot Medische persoonsgegevens
 • Bos incasso
  o Toegang tot Behandel gegevens en persoonsgegevens
 • Bewindvoering/budgetbeheerder
  o Toegang tot Behandel gegevens en persoonsgegevens
 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van MD zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor MD en heeft MD de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.


Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verzenden aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien MD hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. MD zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

MD gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Firewall antivirusprogramma, beveiliging van patiëntgegevens via gesloten softwareprogramma. Daarnaast verzenden wij patiëntgegevens via een beveiligd portaal.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

De behandelovereenkomst kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het patiëntendossier kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist of onvolledig zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Mondzorg Drenthe
t.a.v. Jannie Klat
Eursingerweg 12
9411 BB Beilen 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(Voor informatie en vragen)

Partners

KNMT
KRT
KRTP
ONT
NVM

Adres

Mondzorg Drenthe - Meppel
Stationsweg 2
7941 HD Meppel

0522 - 252 852
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tandarts Plaatsen

Openingstijden

Ma:
Di:
Wo:
Do:
Do:
Vr:
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
18:00 - 21:00
08:00 - 17:00

Telefonisch bereikbaar:
Ma t/m Vr van 8:00 - 17:00

/* */